Om oss

Detta är LL Akustik & Arbetsmiljö

LL Akustik & Arbetsmiljö är ett specialiserat företag på exponeringsmätningar i arbetsmiljö och yttre miljö. Vi har lång erfarenhet av mätningar och åtgärder, Vi erbjuder återkommande kurser. Vi ger hjälp åt företag och arbetsplatser som behöver hjälp med specifika åtgärder för att minska eller eliminera exponeringar.

LL Akustik & Arbetmiljö innehar en instrumentpool för allehanda exponeringsmätningar och bedömningar.

LL Akustik & Arbetsmiljö är även experter på att kartlägga vibrationskällor och dess betydelse för exempelvis exponeringar eller störande upplevelser. Vi utför åtgärder för buller- och vibrationsdämpning.

Våra tjänster

L.

I.

L.

  • L.
  • L.
  • L.
  • L.