Kundprojekt

Handarmvibrationer

Mätning och åtgärder av handarmvibrations exponering.

Helkroppsvibrationer

Mätning och åtgärder av Helkroppsvibrations exponering.

Maskinvibrationer

Kartläggning av vibrationskällor för att visa på de olika källornas betydelse på komfort i operatörsrum.

Ljusmätning

Mätning av belysning på arbetsplats med förslag på åtgärder som optimerar belysningen.

Ljudmätning

Beräkning av efterklangstid för korrekt ljuddämpning av lokal.

Bullermätning

Mätning & åtgärder av bullerexponering i verkstadslokal.

Luft- och partikelmätning

Mätning av PAH förekomst i luft och damm med lämpliga åtgärder.

Luft- och partikelmätning

Mätning av sporer och mögel.

Radonmätning

Radonmätning i bostäder och arbetslokaler.

Industribuller

Mätning och analys av industribuller. Industribuller ska kartläggas och genomgå en bedömning av olägenhet för bostäder,
förskolor, skolor och vårdlokaler.

 
 

Kontakta oss gärna för frågor.