Några av våra tjänster

Vibrationsmätningar

– Handarmvibrationer.

– Helkroppsvibrationer.

– Maskinvibrationer.

Visa mer

Ljusmätningar

– Ljusmätning med åtgärdsförslag på arbetplats.

– Bristande belysning på din arbetsplats ger negativa konsekvenser.

Visa mer

Ljud/Bullermätningar

– Buller Exponering

– Rumsakustik

– Industriellt Buller

Visa mer

Luft- och Partikelmätningar

– Radon.

– Sporer & Mögel.

– Metaller.

– PAH.

Visa mer

Om Vårat företag

 

Vi är stationerade i Luleå och jobbar Norden runt

Läs mer